W kwietniu przeciętne zatrudnienie w firmach zatrudniających powyżej 9 osób było wyższe o 1,1 procent wyższe niż rok wcześniej Płace brutto, w ujęciu rocznym, urosły o 3,7 procent.

Ekonomista banku Credit Agricole, Krystian Jaworski uważa, ze informacje z polskiej gospodarki są pozytywne. Dynamika wzrostu wynagrodzeń obniżyła się, ale rozmówca IAR zwraca uwagę, że w marcu była ona zawyżona z powodu wypłaty różnego rodzaju nagród i premii. Wzrost płac o 3,7 w ujęciu rocznym, w jego opinii jest stabilny.

Krystian Jaworski przypomina, że zatrudnienie, które wzrosło w ujęciu rocznym było jednak o 500 osób mniejsze niż miesiąc temu. Według eksperta jest to konsekwencja przeprowadzonego w kwietniu programu dobrowolnych odejść pracowniczych w Polskiej Spółce Gazownictwa i nie powinna zwiastować negatywnych zmian na rynku pracy.

W kwietniu w firmach zatrudniających ponad 9 osób pracowało 5 milionów 575,1 tysięcy osób. Wynagrodzenie brutto wyniosło natomiast 4123 złote i 26 groszy.