W ubiegłym tygodniu wyższa izba parlamentu zadecydowała o skierowaniu takiej inicjatywy ustawodawczej do Sejmu. W tej sprawie senatorowie byli niemal jednomyślni (był tylko jeden głos wstrzymujący).

Projekt przewiduje zmianę regulacji ustawy o transporcie drogowym w ten sposób, aby wyraźnie wynikała z niej możliwość używania do celów służbowych również samochodów napędzanych alternatywnie. Chodzi tu o pojazdy elektryczne lub hybrydowe oraz te napędzane wodorem. Zaproponowano także uzupełnienie ustawy poprzez dodanie zapisu, że przy określaniu stawek kosztów używania pojazdów do celów służbowych może być brana pod uwagę również moc silnika. W ślad za tą regulacją konieczna będzie też modyfikacja rozporządzenia dotyczącego tzw. kilometrówki. Chodzi o rozporządzenie z 25 marca 2002 r. ministra infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27 poz. 271 ze zm.).