Ostatnie 25 lat przemian w Polsce pokazały, że na prywatyzacji zyskali wszyscy. Firmy pozyskały know-how i kapitał niezbędny do rozwoju, giełda nowe spółki, a Polacy stali się właścicielami akcji, powiedział minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński.

"Przed nami kolejne debiuty spółek Skarbu Państwa. W miniony piątek akcjonariusze Banku Pocztowego - Poczta Polska i PKO BP - zadeklarowali, że dołożą wszelkich starań, by w tym roku akcje banku pojawiły się w publicznym obrocie. Ministerstwo Skarbu Państwa popiera także plan upublicznienia akcji Poczty Polskiej" – powiedział Karpiński w Rzeszowie w trakcie panelu na temat wpływu przekształceń własnościowych na polską gospodarkę w ostatnich 25 latach.

Minister podkreślił, że konsekwentna polityka przekształceń własnościowych znacznie ograniczyła liczbę spółek w nadzorze Ministra Skarbu Państwa. W latach 2011-2014 zasób Skarbu Państwa zmniejszył się o 30% a od początku transformacji ustrojowej, liczba podmiotów czynnych spadła o ponad 97%. Przychody z prywatyzacji w tych latach stanowiły 18,09% ogółu przychodów uzyskanych z prywatyzacji od początku transformacji. Z kolei z prywatyzacji giełdowej przychody w tym okresie wyniosły 22,1 mld zł.

"Prywatyzacja zbliżyła rynek kapitałowy i przeciętnego obywatela, dzięki Akcjonariatowi Obywatelskiemu. Ułatwił on bowiem inwestorom indywidualnym nabywanie akcji spółek Skarbu Państwa debiutujących na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych" – powiedział Karpiński.

Tylko w 2010 roku odnotowano największą od piętnastu lat liczbę zapisów na akcje spółek Skarbu Państwa np.: Tauron Polska Energia – 230 tys. osób, PZU – 250 tys. osób, GPW – aż 323 tys. osób.

"W roku powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 1991 r. na parkiecie notowanych było dziewięć spółek o łącznej kapitalizacji 161 mln zł, obecnie samych spółek krajowych jest już 421, a ich łączna wartość 630,6 mld zł" – przypomniał szef MSP.

Największe prywatyzacje spółek SP według przychodów dla Skarbu Państwa to Telekomunikacja Polska 18,6 mld zł, PKO BP 7,6 mld zł, JSW 4,8 mld zł, Tauron Polska Energia 3,9 mld zł, PGE 3,9 mld zł.