Dzięki nowatorskiemu podejściu – klasę postrzega się jako złożony system, w którym jest miejsce także na chaos – nauka historii może stać się atrakcyjna. I zaowocować nie tylko zdobyciem wiedzy, lecz także poprawą umiejętności myślenia matematycznego – krytycznego i nastawionego na rozwiązywanie problemów.

Narracja językowa może służyć do stymulowania umiejętności matematycznych. Historia, jako drugi obok literatury przedmiot o największym natężeniu narracji, winna przynosić podobny efekt. Na podstawie związku tych dwóch dziedzin przedyskutujemy, czy problematyzowanie – podawanie rzeczy w wątpliwość – ma potencjał, by rozwijać nasze umiejętności krytycznego myślenia.