Najchętniej wybieranym rodzajem leasingu przez Polaków jest leasing operacyjny. Warto wiedzieć, że oprócz niego istnieje również leasing finansowy. Przyjrzyjmy się, jakie różnice występują między nimi i który z nich będzie dla nas bardziej opłacalny.

Na początek przypomnijmy, czym jest leasing. Jest to sposób finansowania środków trwałych, polegający na tym, że leasingodawca (finansujący) kupuje wskazany przez leasingobiorcę produkt, a następnie oddaje mu go w użytkowanie w zamian za miesięczny czynsz. Warunki współpracy, w tym czas jej trwania i wysokość opłat reguluje umowa leasingu. To z niej także będzie wynikało, z jakim rodzajem leasingu mamy do czynienia - operacyjnym czy finansowym. Rozróżnienie to jest bardzo istotne z punktu widzenia rozliczeń podatkowych.

Wyszukiwarka kredytów samochodowych. Porównaj kredyty w różnych bankach.

Leasing operacyjny a finansowy

W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca może całą wysokość raty - zarówno część odsetkową, jak i kapitałową - wliczyć w koszty prowadzonej działalności, co w rezultacie spowoduje znaczące obniżenie podstawy opodatkowania. Odpisów amortyzacyjnych dotyczących przedmiotu leasingu dokonuje natomiast leasingodawca. Na koniec trwania umowy leasingobiorca może wykupić przedmiot leasingu, ale nie ma takiego obowiązku. Podatek VAT przy leasingu operacyjnym płacony jest w cyklu comiesięcznym, doliczany jest do każdej raty. Istotny jest także czas trwania umowy - minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu.

W przypadku leasingu finansowego leasingobiorca może wliczyć w koszty prowadzenia działalności tylko niewielką część raty miesięcznej - część odsetkową. Może jednak powiększyć koszty dzięki odpisom amortyzacyjnym. W przypadku leasingu finansowego to leasingobiorca amortyzuje przedmiot leasingu. Umowa leasingu finansowego zawsze zakłada, że na koniec jej trwania (tutaj czas jest w pełni dowolny, nie ma wymaganego minimum) to leasingobiorca zostaje właścicielem przedmiotu. Znacząca różnica zachodzi także w kwestii rozliczenia podatku VAT. Leasingobiorca musi go zapłacić w całości jednorazowo wraz z pierwszą ratą.

Szacuje się, że 80 - 90% umów leasingowych zawieranych w Polsce dotyczy leasingu operacyjnego. W jakich sytuacjach bardziej opłaca się jednak sięgnąć po leasing finansowy?

Jednorazowa amortyzacja

Leasing finansowy wybiorą firmy, które chcą skorzystać z przyspieszonej amortyzacji przedmiotu leasingu. Przypomnijmy, że w przypadku leasingu operacyjnego to leasingodawca amortyzuje przedmiot, zaś w przypadku leasingu finansowego - leasingobiorca i może to zrobić na wszelkie, dostępne prawnie sposoby. Jednym z nich jest jednorazowa amortyzacja, pozwalająca skutecznie obniżyć podatek dochodowy w danym roku dzięki jednorazowemu zaliczeniu w koszty wydatku o wysokiej wartości.

Jednorazowa amortyzacja to rodzaj pomocy de minimis i korzystając z niej, należy pamiętać o konieczności uzyskania zaświadczenia o skorzystaniu z tej formy pomocy. Jest ona dostępna tylko dla firm, które w danym roku rozpoczęły działalność oraz dla tzw. małych podatników, czyli firm, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 1,2 mln euro. Maksymalna wysokość limitu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi 50 tys. euro.

Jednorazowej amortyzacji podlegać może większość maszyn, urządzeń i aparatów, narzędzi, przedmiotów, a także pojazdów. Wyjątkiem są jednak auta osobowe - w tym przypadku nie można skorzystać z jednorazowej amortyzacji.

Zakup przedmiotu o niższej stawce VAT

Leasing finansowy jest bardziej opłacalny od operacyjnego także w przypadku finansowania przedmiotów opodatkowanych preferencyjną stawką VAT 8%, np. sprzętu medycznego. Należy bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że raty w leasingu operacyjnym zawsze powiększone są o 23% VAT, niezależnie od stawki VAT, jaka obowiązuje na przedmiot leasingu. Leasing operacyjny traktowany jest bowiem jako usługa, a tego rodzaju usługi obłożone są 23% VAT.

W przypadku leasingu finansowego VAT jest płacony od razu, wraz z pierwszą ratą. Jego wysokość zależy od stawki podatku VAT na dany przedmiot, czyli za przedmioty opodatkowane 8-proc. stawką trzeba będzie odprowadzić 8%. Oznacza to, że leasing finansowy będzie w tego typu przypadkach tańszy od operacyjnego.

Porównaj oferty i znajdź kredyt samochodowy dla siebie

Samochody na fakturę VAT marża

Z podobnych przyczyn leasing finansowy opłaca się bardziej przy zakupie samochodu na fakturę VAT marża (zwykle przy zakupie z komisu). Na tej fakturze nie ma podanej wartości podatku VAT, jest on liczony tylko od marży pośrednika, która dla kupującego jest ukryta. Finansowanie zakupu takiego auta przy pomocy leasingu operacyjnego rodziłoby konieczność doliczenia 23% VAT. Wybierając leasing finansowy, możemy tego uniknąć.

Leasing finansowy dla ryczałtowców i nievatowców

Leasing finansowy może być także niekiedy bardziej opłacalny dla podatników, którzy zdecydowali się na rzadziej wybierane formy opodatkowania, np. ryczałt. Wówczas bowiem wysokość kosztów nie ma wpływu na wysokość płaconych podatków - tarcza podatkowa w postaci możliwości wliczenia całości raty przy leasingu operacyjnym w koszty traci tu zupełnie swoje korzyści.

Nad leasingiem finansowym mogą także mocniej zastanowić się firmy, które nie są płatnikami VAT. Nie będą one bowiem musiały "na dzień dobry" zapłacić podatku VAT od przedmiotu leasingu, co może być niemałym obciążeniem i minusem korzystania z leasingu finansowego dla tzw. vatowców. Będą mogły natomiast amortyzować przedmiot, traktując jako cenę jego wartość brutto.

Dowolny czas trwania umowy

Leasing finansowy będzie także korzystniejszy dla firm, którym zależy na krótkim czasie trwania umowy. W przypadku leasingu operacyjnego może to być niemożliwe - minimalny czas trwania umowy to 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu. W przypadku leasingu finansowego - czas trwania umowy jest dowolny.