Uniezależnienie banków od zagranicznych central samo w sobie nie uczyni ich bardziej odpowiedzialnymi i dbającymi o dobro wspólne. Do osiągnięcia tych celów trzeba stosować inne instrumenty - mówi w wywiadzie dla DGP Stefan Kawalec, ekonomista, w czasach PRL działacz opozycji demokratycznej i jeden z pierwszych orędowników daleko idącej prywatyzacji polskiej gospodarki. W latach 1989–1991 główny doradca Leszka Balcerowicza i współtwórca planu Balcerowicza.Postanowiliśmy w DGP podyskutować o polskich bankach. Zaczęliśmy od wystąpienia prezesa NBP Marka Belki, który mówi instytucjom finansowym, że ich odpowiedzialność nie kończy się na akcjonariuszach, tylko obejmuje całe społeczeństwo. Pomyślałem, żeby porozmawiać o polskich bankach właśnie z panem – jednym z architektów polskiego systemu finansowego. Poczuwa się pan do odpowiedzialności?