Wsparcie obejmie wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na częściowe pokrycie wynagrodzeń podwładnych, którym trzeba było – z powodu problemów ekonomicznych – ograniczyć czas pracy lub objąć ich przestojem (opłacone zostaną także składki na ubezpieczenie społeczne). Firma będzie mogła również starać się o środki z Funduszu Pracy na szkolenie wspomnianych podwładnych. Wnioski w tej sprawie trzeba będzie składać odpowiednio do marszałka województwa (świadczenia) oraz starosty (szkolenie).
Z pomocy będą mogli skorzystać jedynie pracodawcy, których przeważającą działalnością jest handel, przetwórstwo, transport, uprawy rolne lub chów i hodowla zwierząt, a także wynikające z nich usługi. Jednocześnie pracodawca będzie musiał wykazać, że z przyczyn od siebie niezależnych dotknęły go ograniczenia (ilościowe lub wartościowe) w obrocie handlowym na krajowych lub zagranicznych rynkach (chodzi o następstwa czasowego ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych państw).
Wsparcie zostanie wypłacone, o ile przedsiębiorca wykaże 15-procentowy spadek obrotów gospodarczych. Przy weryfikacji tego kryterium pod uwagę będą brane obroty w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po 6 sierpnia 2014 r., w porównaniu z tymi samymi 3 miesiącami roku poprzedniego. Ubiegająca się o pomoc firma nie będzie mogła także zalegać z opłacaniem podatków oraz składek na ZUS (z wyjątkami wskazanymi w przepisach). Co ważne, pieniądze zostaną wypłacone tylko, jeśli nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa.
Sami pracodawcy sceptycznie oceniają skuteczność nowych rozwiązań.
– Rosyjskie embargo zostało wprowadzone w sierpniu, a ustawa, która ma pomóc przedsiębiorcom, których ono dotknęło, jest wprowadzana w lutym. W najtrudniejszym momencie firmy musiały radzić sobie same, m.in. poprzez szukanie nowych rynków zbytu. Dziś większość już pewnie dostosowała się do nowej sytuacji – tłumaczy Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan. Podkreśla, że w przyszłości – w razie innych sytuacji kryzysowych – pomoc znów może być spóźniona. Zanim zostanie wprowadzona, trzeba będzie bowiem ponownie nowelizować ustawę antykryzysową.
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie 1 lutego 2015 r.