Rząd przeznaczy 500 mln zł na pomoc firmom, które ucierpiały m.in. na wprowadzeniu rosyjskiego embarga. Zasady korzystania ze wsparcia określa nowelizacja ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, którą bez poprawek przyjął w piątek Senat. Ma wejść w życie 1 lutego 2015 r.

Zgodnie z nią przedsiębiorca, który ze względu na ograniczenia w obrocie handlowym musiał wprowadzić przestój lub obniżyć wymiar czasu pracy, będzie mógł wystąpić o pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przy czym pomoc ta będzie przysługiwała, gdy firma zanotuje co najmniej 15 proc. spadek obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy przypadających po 6 sierpnia 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem z roku poprzedniego.
Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować m.in. o wypłatę na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń za czas przestoju czy ich zrekompensowanie z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy.

Etap legislacyjny

Nowelizacja czeka na podpis prezydenta