Do końca lutego klienci SKOK-u Wołomin mają czas, żeby odebrać swoje pieniądze w jednym oddziałów PKO BP. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazał na ten cel 2 miliardy 246 milionów 390 tysięcy złotych.

Przedstawiciel Funduszu, Mariusz Mastalerz informuje, że klienci otrzymają swoje oszczędności do równowartości 100 tysięcy euro, czyli 418 tysięcy 50 złotych. Taką kwotę obliczono na podstawie średniego kursu NBP 12 grudnia. Po zakończeniu wypłat przez PKO BP, wraz z końcem lutego, obowiązek wypłat przejmuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Pieniądze z BFG będzie można wybrać w ciągu 5 lat.

Rozmówca IAR tłumaczy, że zwrot dotyczy części pieniędzy klientów zaangażowanych w SKOK Wołomin. Gwarancją objęte są pieniądze na rachunkach imiennych oraz odsetki do 12 grudnia. Wyłączone spod gwarancji są udziały wkłady członkowskie do kas oraz produkty takie jak jednostki funduszy inwestycyjnych czy produkty ubezpieczeniowe.

Reklama

Pieniądze można odebrać w jednym z 1131 oddziałów PKO BP.

12 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek zarządcy komisarycznego wystąpiła do sądu z wnioskiem o upadłość SKOK Wołomin. Kasa straciła bowiem możliwość regulacji swoich zobowiązań.