Gdańskiej firmie udało się pozyskać tyle pieniędzy, ile zakładała, czyli prawie miliard złotych.

Prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz przypomina, że będą one przeznaczone na inwestycje. Chodzi między innymi o technologiczny rozwój rafinerii - koksowanie, a także poszukiwanie, wydobycie węglowodorów, gazu ze B4, B6.
530-560 milionów złotych będzie przeznaczone na budowę instalacji koksowania, a reszta, czyli 350-470 na zagospodarowanie złóż na Bałtyku.

Cena emisyjna akcji Lotosu w ofercie publicznej wynosiła 18,1 zł. Wczoraj przydzielono 55 mln akcji spółki.

Zapisy trwały od 20 do 28 listopada.