Bardzo duże zainteresowanie ofertą publiczną akcji Grupy Lotos. Zainteresowanie nową emisją akcji dwukrotnie przewyższało ich dostępną liczbę.

Gdańskiej firmie udało się pozyskać tyle pieniędzy, ile zakładała, czyli prawie miliard złotych.

Prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz przypomina, że będą one przeznaczone na inwestycje. Chodzi między innymi o technologiczny rozwój rafinerii - koksowanie, a także poszukiwanie, wydobycie węglowodorów, gazu ze B4, B6.
530-560 milionów złotych będzie przeznaczone na budowę instalacji koksowania, a reszta, czyli 350-470 na zagospodarowanie złóż na Bałtyku.


Cena emisyjna akcji Lotosu w ofercie publicznej wynosiła 18,1 zł. Wczoraj przydzielono 55 mln akcji spółki.

Zapisy trwały od 20 do 28 listopada.