Do 24 października przyjmowane są zgłoszenia w konkursie „Diamentów Polskiej Chemii”, organizowanego w ramach trzeciej edycji konferencji sektora chemicznego „Chemical Industry Forum & Awards Gala”. Organizatorem wydarzenia jest Executive Club we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, a spotkanie otworzy Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński. Nagrody czekają na spółki i ich przedstawicieli, którzy w ubiegłym roku wykazali się szczególnymi osiągnięciami.

Ideą konkursu jest promocja osób i firm z branży chemicznej, które w swojej działalności wyróżniają się wysoką efektywnością ekonomiczną, etyką, innowacyjnością, odpowiedzialnością i poziomem merytorycznym. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać w następujących kategoriach

• Inwestycja roku - inwestycja kapitałowa lub inwestycja w środki trwałe, znacząco zwiększająca potencjał przedsiębiorstwa

• Lider innowacji roku - wdrożenie produktu, usługi lub rozwiązania o nowatorskim charakterze, unikalnego co najmniej w skali kraju

• Produkt roku - produkt o przełomowym znaczeniu dla rynku lub produkt wypełniający istniejąca niszę rynkową

• Lider ekologii - rozwiązanie technologiczne i inwestycje, które w znaczący sposób przyczyniło się do zmniejszenia szkodliwości dla środowiska

• Lider CSR - podmiot kierujący się w swoim działaniu dbałością o interesy społeczne i ochronę środowiska.

Ponadto, kapituła przyzna specjalne wyróżnienia w kategoriach: osobowość roku, podmiot wspierający roku oraz top executive roku. W skład jury wchodzą m.in. Rafał Bieniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Janusz Wiśniewski, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej oraz przedstawiciele środowisk naukowych, prawniczych i branży chemicznej.

Zgłoszenia, wraz z uzasadnieniem można przesyłać drogą mailową, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora. Jeśli firmy spełniają odpowiednie kryteria, można nominować je w więcej niż jednej kategorii. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nominacje zostaną ogłoszone na początku listopada. Partnerami strategicznymi Forum są spółki Anwil, Grupa Azoty oraz Lotos.