Takiego roku jak ubiegły krajowe przedsiębiorstwa nie doświadczyły od ponad dekady: przychody urosły o niemal 24 proc., a wynik finansowy był prawie dwa razy wyższy niż w poprzednich 12 miesiącach.

Tak wynika z opublikowanych w środę przez Główny Urząd Statystyczny danych dotyczących rezultatów przedsiębiorstw niefinansowych. Chodzi o duże podmioty, zatrudniające co najmniej 50 osób. Ich łączne obroty zbliżyły się w ub.r. do 4 bln zł.
Najwyższą dynamikę zanotowano w przypadku produkcji metali oraz koksu (60 proc.) i rafinacji ropy naftowej (44 proc.). To skutek wysokich cen surowców na światowych rynkach. Te dwie branże były również liderami poprawy wyniku netto. Producenci metali w 2020 r. wypracowali łącznie niespełna 600 mln zł zysku. W ub.r. było to już ponad 6,8 mld zł. Wytwórcy koksu i nafciarze (o rezultatach decydują głównie ci drudzy) w 2020 r. mieli ponad 1,8 mld zł straty, którą rok później zamienili na 11,6 mld zł zysku.
Nad kreskę wyszły też deficytowe w 2020 r. restauracje i hotele.
Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
W sumie wynik przedsiębiorstw niefinansowych przekroczył 220 mld zł. Dane GUS nie pozwalają na określenie, jaka była stopa zwrotu z kapitału dużych firm. Wiadomo jednak, że rentowność obrotu netto (proporcja zysku do przychodów) znalazła się na poziomie 5,6 proc. Tak wysoka nie była przynajmniej od 2010 r.
Jedyną branżą na minusie w 2021 r. było górnictwo węgla kamiennego. Strata zmniejszyła się jednak do niespełna 700 mln zł z 4,4 mld zł rok wcześniej.
Rosnące ceny napędzały firmom sprzedaż, ale przez dużą część minionego roku (podobnie jest i w tym) były wskazywane jako bariera działalności. Odzwierciedlają to dane o strukturze kosztów, gdzie do ponad 40 proc. urosło zużycie materiałów. Pomimo presji płacowej udział wynagrodzeń w kosztach spadł o 1,4 pkt proc., do 15 proc. Udział energii - to jedna z kwestii często podnoszonych przez menedżerów - nie zmienił się. W całym sektorze przedsiębiorstw energia odpowiadała w ub.r. za 2,5 proc. ogółu kosztów.
„Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w 2021 r. wyniosły 167 mld zł i były (w cenach stałych) o 7,3 proc. wyższe niż w 2020 r.” - podał GUS. Największą skłonność do inwestowania wykazywały firmy handlowe i zajmujące się transportem i logistyką. Spadek nakładów miał miejsce w obsłudze rynku nieruchomości, górnictwie i energetyce. ©℗