Tak wynika z opublikowanych w środę przez Główny Urząd Statystyczny danych dotyczących rezultatów przedsiębiorstw niefinansowych. Chodzi o duże podmioty, zatrudniające co najmniej 50 osób. Ich łączne obroty zbliżyły się w ub.r. do 4 bln zł.
Najwyższą dynamikę zanotowano w przypadku produkcji metali oraz koksu (60 proc.) i rafinacji ropy naftowej (44 proc.). To skutek wysokich cen surowców na światowych rynkach. Te dwie branże były również liderami poprawy wyniku netto. Producenci metali w 2020 r. wypracowali łącznie niespełna 600 mln zł zysku. W ub.r. było to już ponad 6,8 mld zł. Wytwórcy koksu i nafciarze (o rezultatach decydują głównie ci drudzy) w 2020 r. mieli ponad 1,8 mld zł straty, którą rok później zamienili na 11,6 mld zł zysku.