W październiku w ramach zwolnień grupowych 77 zakładów zadeklarowało zwolnienie 3,1 tys. pracowników, w tym 1,6 tys. osób z sektora publicznego (przed miesiącem odpowiednio 59 zakładów, 5,3 tys. pracowników, w tym 1,4 tys. z sektora publicznego, a przed rokiem 79 zakładów, 3,4 tys. pracowników, w tym 0,1 tys. z sektora publicznego).