Wysokość opłaty za miejsce pochówku przede wszystkim zależne jest od rodzaju grobu: ziemnego, murowanego czy urnowego. Jednak liczy się także prestiż nekropolii i konkretna lokalizacja. Drożej zapłacimy za miejsce przy alei głównej niż np. w odległym od wejścia głównego fragmencie cmentarza.

Ceny miejsca pochówku w Polsce są tak zróżnicowane jak i regulaminy poszczególnych cmentarzy. Zazwyczaj ustala je właściciel terenu, w przypadku cmentarzy komunalnych są to np. samorządy. Wysokość opłat jest mocno zróżnicowana. Postanowiliśmy przejrzeć wysokość opłat w poszczególnych cmentarzach komunalnych w dużych miastach Polski.

Gdańsk:

Grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych 1.803,06 - 2290 złotych
Grób ziemny (mały), przeznaczony do pochówków urnowych - 864,01 złotych
Grób ziemny dziecinny - 1.690,49 złotych
Grób murowany o szerokości jednej trumny - 2.837,08 złotych
Nisza w kolumbarium - 2.807,65 złotychKraków

Według cennika Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie nienaruszalność grobu ziemnego, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat (na 20 lat) oraz opłata prolongacyjna wynosi 1360 złotych. W przypadku osoby ponizej 6 lat - o połowę mniej. Użytkowanie przez 50 lat gruntu pod grób murowany w zależności od wymiarów grobu kosztuje od niemal 8000 zł do 11500 zł, natmiast prolongata na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany w zależności od wymiarów grobu to koszt pomiędzy 3025-4060 złotych. Nisza urnowa na 30 lat kosztuje 2,8 tys. złotych, a jej prolongata na kolejne 20 lat - 1875 złotych. Co ciekawe 1 m2 dodatkowo zajętego gruntu przy grobie ziemnym na 20 lat (z wyłączeniem fundamentu o szerokości do 15 cm wystającej poza obrys nagrobka) to koszt 900, a przy grobie murowanym na 30 lat 1350 złotych.

Wrocław

Stawki opłat za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku we Wrocławiu wyglądają następująco:
1. Trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi oraz urn – na okres 20 lat:
- w grobie ziemnym zwykłym jednomiejscowym oraz miejscu rezerwowym, bez prawa budowy grobu murowanego 650,- zł
- w grobie ziemnym głębinowym dwumiejscowym (w pionie), bez prawa budowy grobu murowanego 950,- zł
- w grobie ziemnym rodzinnym dwumiejscowym (w poziomie),bez prawa budowy grobu murowanego 1 210,- zł
- w grobie ziemnym dzieci do lat 6 - 310,- zł
- w grobie ziemnym urnowym głębinowym dwumiejscowym (w pionie) 370,- zł
- w grobie ziemnym urnowym rodzinnym czteromiejscowym uwzględniający dwie kondygnacje 640,- zł


Opłata za udostępnienie miejsca do wykonania pierwszego pochówku w grobie murowanym (bez grobu murowanego) – na okres 99 lat:

- dwumiejscowym (w pionie) 3 670,- zł.
- czteromiejscowym uwzględniającym dwie kondygnacje 4 710,- zł

Opłata za udostępnienie miejsca do wykonania pierwszego pochówku w grobie murowanym urnowym (wraz z grobem) – na okres 50 lat 1 700,-zł. Opłata za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium– na okres 50 lat od 1600 do 2 620,- zł;

Warszawa

W Warszawie są trzy cmentarze komunalne.

Cmentarz Północny

Udostępnienie na 20 lat miejsca grzebalnego na grób tradycyjny ziemny pojedynczy bez prawa murowania kosztuje 1 700,00 zł, na grób tradycyjny ziemny rodzinny bez prawa murowania 2050,00 zł, na grób tradycyjny murowany pojedynczy 1 950,00 zł, na grób urnowy ziemny pojedynczy bez prawa murowania 740,00 zł, na grób urnowy ziemny rodzinny bez prawa murowania 840,00 zł, na grób urnowy murowany pojedynczy 840,00 zł, na grób dziecinny bez prawa murowania 660,00 zł, w katakumbach, za jedną niszę do pochowania trumny ze zwłokami 3 250,00 zł, w kolumbariach, za jedną niszę o wym. 40x40x47 cm 3 100 - 3360 zł.

Cmentarz Południowy

Na tej nekropolii ceny są zgoła odmienne. Udostępnienie na 20 lat miejsca grzebalnego na grób tradycyjny ziemny pojedynczy bez prawa murowania to już tylko 1 020,00 zł. Na grób tradycyjny ziemny rodzinny bez prawa murowania 1 170,00 zł, tyle samo kosztuje murowany pojedynczy. Na grób urnowy ziemny pojedynczy bez prawa murowania trzeba wydać 540,00 zł, rodzinny - 600. W katakumbach, za jedną niszę do pochowania trumny ze zwłokami 1 350,00 złotych.

Cmentarz Wojskowy (Powązki)

W tym przypadku ceny są dużo wyższe ni na pozostałych dwóch cmentarzach komunalnych.
Udostępnienie na 20 lat miejsca grzebalnego:
- na grób tradycyjny ziemny pojedynczy bez prawa murowania 2 670,00 zł
- na grób tradycyjny ziemny rodzinny bez prawa murowania 3 190,00 zł
- na grób tradycyjny murowany pojedynczy 3 190,00 złGłowna aleja to nie Aleja zasłużonych, ale...

Najwyższe ceny za miejsce pochówku to rzecz jasna Aleje Zasłużonych. Wysokość opłat sięga kilku tysięcy złotych za miejsce, nawet w przypadku urn. Ale cmentarze komunalne rozróżniają także konkretne miejsca na mapie nekropolii. Ceny przy bramach i głównych alejach są czasem wyższe o kilkaset złotych, od tych na obrzeżach terenu, przy murach czy w dalszej odległości od wejść głównych.