Wykonawcy na rynku budowlanym w przyszłym roku muszą liczyć się ze znacznym spadkiem rentowności, a nawet ryzykiem niewypłacalności – ocenia Credit Agricole Bank Polska. Powód? Wzrost cen materiałów. Według danych Grupy PSB Handel najważniejsze materiały dla budownictwa oraz domu i ogrodu w listopadzie kosztowały o prawie 23 proc. więcej niż rok wcześniej. W lipcu wzrost niewiele przekraczał 8 proc.
Wysokie ceny wyrastają na główną barierę wzrostu polskich przedsiębiorstw budowlanych. Na początku roku wskazywała je co trzecia firma. W listopadzie odsetek ten sięgnął już 64 proc. W efekcie jest to obecnie druga (po wysokich kosztach pracy) najczęściej wskazywana bariera działalności w budownictwie. „W horyzoncie kilku następnych miesięcy prawdopodobnie wysunie się na pierwsze miejsce” – prognozują ekonomiści Credit Agricole.