Drogi cukier na świecie jest pochodną ogólnego kryzysu surowcowego. Główną przyczyną jest drożejąca ropa naftowa, która w połowie października kosztowała 84 dol. za baryłkę, dwa razy więcej niż rok temu. To zwiększa popyt na biopaliwa. Jednym z nich jest bioetanol, uzyskiwany m.in. z trzciny cukrowej. Dlatego do produkcji cukru trafia jej mniej niż wcześniej.
Drugim powodem jest połączona z przymrozkami brazylijska susza, która zniszczyła dużą część upraw trzciny cukrowej. - Brazylia jest największym na świecie producentem i eksporterem cukru z 40-proc. udziałem w światowym handlu. W kierunku wzrostów oddziałują również problemy z dostępnością kontenerów, które ograniczają eksport z Indii, wysokie koszty transportu drogą morską, czy też popandemiczne odbicie popytu na cukier na światowym rynku - tłumaczy Mariusz Dziwulski, analityk ds. rynku spożywczego w PKO BP.