– Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadził lub prowadzi kontrole w zakładach ubezpieczeń (pięć zakładów) w zakresie wyznaczania odszkodowania na bazie kosztorysu i wskazania warsztatu, który jest gotów dokonać naprawy. W przypadku części zakładów ubezpieczeń w wyniku dokonanych ustaleń zostały wydane zalecenia zaniechania naruszania interesów poszkodowanych. Wykonanie zaleceń jest monitorowane i jest przedmiotem analiz UKNF – informuje Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.
W taki sposób nadzór zareagował na kontrowersje dotyczące sposobu likwidacji szkód komunikacyjnych – pojawiających się zarzutów o zaniżanie stawek robocizny i kosztów części.