Pod względem wartości lokat terminowych w posiadaniu gospodarstw domowych cofnęliśmy się właśnie do przełomu 2008 i 2009 r., czyli okresu tuż po wybuchu globalnego kryzysu finansowego. W grudniu 2008 r. wartość depozytów terminowych należących do Kowalskich wynosiła 188,5 mld zł. W styczniu tego roku – nowe dane podał właśnie Narodowy Bank Polski – było to 183,4 mld zł. W ciągu ostatniego miesiąca wartość lokat spadła o ponad 6 mld zł. W ciągu ostatnich 12 miesięcy – o ponad 92 mld zł.
Lokaty straciły sens