Według założeń Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zaprezentowanego przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego w lutym 2016 r. wydatki na badania i rozwój (B+R) w 2020 r. miały wynieść 2 proc. PKB. Ostatecznie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zaakceptowanej przez rząd rok później cel określono na 1,7 proc. Wiele wskazuje na to, że nie udało się go zrealizować.
Oficjalnych danych za 2020 r. jeszcze nie ma, ale wiadomo, że pandemia nie sprzyjała ani inwestycjom w ogóle, ani wydatkom badawczym. W 2019 r., według Głównego Urzędu Statystycznego, nakłady na B+R wyniosły 1,32 proc. PKB. Rok wcześniej było to 1,21 proc. Trudno oczekiwać, by tempo wzrostu przyśpieszyło na tyle mocno, by udało się dojść do poziomu zakładanego w strategii.