Czy redukcja szkodliwości związanej z paleniem tytoniu nie powinna polegać przede wszystkim na nakłanianiu ludzi do rzucania palenia?
Jedynym sposobem na to, by uniknąć poważnych zagrożeń dla zdrowia związanych z paleniem, jest niepalenie w ogóle. Jednakże pomimo wprowadzania coraz surowszych polityk kontroli konsumpcji tytoniu wiele osób nadal pali. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w przyszłości ta liczba będzie rosnąć. Zatem z realistycznego punktu widzenia stosowanie podejścia „rzuć palenie albo umrzesz” w celu zmniejsze-nia wpływu palenia na zdrowie publiczne po prostu nie wystarcza.
W przypadku dorosłych osób, które decydują się nadal palić, redukcja szkodliwości musi opierać się na podejściu pragmatycznym, polegającym na oferowaniu im możliwości wyboru mniej niebezpiecznych alternatyw dla wyrobów tytoniowych i nikotynowych.

Dobrze, ale czy firma tytoniowa może naprawdę poważnie podchodzić do kwestii redukcji szkodliwości?
Rozumiemy, że ludzie mogą sceptycznie podchodzić do naszej motywacji i tego, czy traktujemy tę kwestię poważnie. Jednak oprócz względów moralnych posiadanie zróżnicowanego portfolio produktów jest dla nas również uzasadnione ekonomicznie. Bez wątpienia mniej niebezpieczne produkty tytoniowe i nikotynowe muszą stanowić część tego portfolio. I tak, z pewnością jesteśmy odpowiedzialni za prowadzenie działań mających na celu zredukowanie ryzyka związanego z naszymi produktami. Redukcja szkodliwości jest kluczową częścią naszej przyszłości, wiąże się z ogromnym potencjałem rozwoju, a jednocześnie ma pozytywny wpływ na zdrowie publiczne.
Nie jest to nowe zagadnienie; redukcja szkodliwości już od dawna jest naszym strategicznym priorytetem. W istocie jest to kwestia tak ważna, że w ramach Zarządu Grupy obszarem tym zajmują się dwie osoby – dr David O’Reilly jako dyrektor ds. Naukowych Grupy i Des Naughton jako dyrektor generalny ds. Produktów Nowej Generacji. Wcześniej w tym roku do Zarządu dołączył również nowy niezależny dyrektor niewykonawczy, dr Richard Tubb. Doktor Tubb jest znaną osobistością zajmującą się zdrowiem publicznym, aktywnie zaangażowaną w rozwój nauki i polityki redukcji szkodliwości związanej z używaniem tyto-niu oraz alternatywnych produktów nikotynowych.
Te stanowiska sprawiają, że badania naukowe i alternatywne produkty nikotynowe znajdują się w centrum naszej strategii i dodatkowo demonstrują nasze zobowiązania wobec naszych konsumentów i udziałowców.

Na jakich obszarach się koncentrujecie?
Nasze podejście do redukcji szkodliwości można podzielić na dwa odrębne obszary: produkty alternatywne oparte na nikotynie oraz produkty tytoniowe o obniżonym ryzyku.
Jeśli chodzi o kategorię produktów nikotynowych, powołaliśmy samodzielny biznes poświęcony wyłącznie temu obszarowi. Łączy on naszą istniejącą działalność w ramach Nicoventures z CN Creative, firmą specjalizującą się w elektronicznych papierosach, którą nabyliśmy pod koniec 2012 roku, we wspólną jednostkę biznesową, która prowadzi działalność pod nazwą Nicoventures.
Firma ta wprowadziła już pierwsze elektroniczne papierosy w Wielkiej Brytanii i w nadchodzącym roku będzie rozszerzać swoją działalność na kolejne rynki. Oprócz elektronicznych papierosów pracuje ona również nad innymi innowacyjnymi urządzeniami umożliwiającymi wdychanie nikotyny. Produkty te stanowią pierwszy krok na drodze do stworzenia portfolio alternatywnych produktów nikotynowych, zreali-zowania długoterminowego potencjału naszego podejścia do redukcji szkodliwości oraz przyszłego zrównoważonego rozwoju naszej firmy.
Naszą podstawową działalnością pozostaje tytoń i w tym obszarze nadal skupiamy się na badaniach naukowych i klinicznych nad produktami tytoniowymi o zmniejszonym ryzyku.

Dlaczego zatem posiadacie oddzielną działalność poświęconą produktom nikotynowym?
Przyczyną stojącą za prowadzeniem Nicoventures jako oddzielnej jednostki jest zapewnienie odpowiedniej koncentracji. Naszym celem jest stworzenie działalności związanej z produktami nikotynowymi o globalnej skali i zasięgu. Pragniemy też, aby jej kierownictwo nie było rozpraszane przez konkurencyjne żądania ze strony naszej działalności poświęconej produktom tytoniowym.

Skąd mamy wiedzieć, że możemy zaufać waszej firmie i jej mniej ryzykownym produktom?
Wiemy, że nieufność wobec przemysłu tytoniowego wciąż jest szeroko rozpowszechniona. Z tego właśnie powodu tak ważne jest, aby informacje na temat mniej ryzykownych produktów, które otrzymują kon-sumenci, były oparte na solidnych podstawach naukowych. Ciężko pracujemy nad odbudowaniem zaufania poprzez otwartą i uczciwą komunikację ze społeczeństwem i naszymi konsumentami, jak również przej-rzystość w odniesieniu do naszych badań naukowych. Może to zająć jeszcze wiele lat, ale jesteśmy przygotowani na to, że droga będzie długa, i myślę, że możemy optymistycznie spoglądać w przyszłość.

Ten artykuł pochodzi z dodatku Raport: Zbliżenie na redukcję szkodliwości produktów tytoniowych... Dlaczego to ma znaczenie?

Wszystkie artykuły i wypowiedzi:
Firmy tytoniowe powinny mieć udział w redukcji szkodliwości produktów tytoniowych
E-papierosy mniej szkodliwą alternatywą dla tradycyjnych papierosów
Przybywa innowacji na rynku tytoniowym
Polityka redukcji szkodliwości tytoniu
Wypowiedź Kingsley Wheaton: Produkty nikotynowe pod nadzorem
Wypowiedź Dr Richarda Tubb'a: Badania naukowe to podstawa
Trzy pytania do dr. Davida O’Reilly’ego, dyrektora ds. naukowych Grupy British American Tobacco
Wypowiedź Dr Delona Human'a,: Zapobiec setkom milionów zgonów