Tempo wzrostu naszej gospodarki przyspiesza. Według szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, w pierwszym kwartale tego roku PKB wzrósł o 2,9 procent w porównaniu z tym samym czasem 2013 roku.

To kolejny kwartał, kiedy tempo wzrostu to przyspiesza. Według analityków IBnGR, stoi za tym w głównej mierze popyt krajowy i zagraniczny.

W ocenie Instytutu, eksport wzrósł w tym czasie o 3,6 proc., a import zwiększył się o 2,7 proc. Oznacza to poprawę salda handlowego Polski z zagranicą.

Stopa bezrobocia na koniec pierwszego kwartału wyniosła 13,5 procent.