Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec marca br. 13,5% wobec 13,9% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W marcu 2013 r. stopa ta wyniosła 14,3%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu marca wyniosła 2.182,2 tys., czyli była niższa o 73,7 tys. niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym spadek wyniósł 132,2 tys. osób, tj. 5,7%.

Prognozy 13 ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews wahały się od 13,5% do 13,8% wzrostu, przy średniej na poziomie 13,62%.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) szacowało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu 13,6%.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,8% na koniec 2014 r., jednak premier Donald Tusk liczy, iż stopa bezrobocia może spaść do poniżej 13,0% w grudniu br.