"W ramach procedury zamknięcia transakcji Nordea Bank AB (publ) złożyła w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska, ogłoszonym w dniu 3 grudnia 2013 r. przez bank, zapis na sprzedaż wszystkich posiadanych przez nią akcji Nordea Bank Polska, tj. 55.061.403 akcji Nordea Bank Polska, stanowiących 99,21% kapitału zakładowego Nordea Bank Polska" - czytamy w komunikacie. Skorygowana cena nabycia akcji Nordea Bank Polska wynosi 2,62 mld zł.

Ponadto, w dniu zamknięcia transakcji PKO BP zawarł z Nordea Life Holding AB umowę sprzedaży 1.725.329 akcji spółki Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, stanowiących 100% kapitału zakładowego za łączną cenę 184,64 mln zł oraz z Nordea Rahoitus Suomi OY umowę sprzedaży 4.100.000 akcji spółki Nordea Finance Polska, stanowiących 100% kapitału zakładowego Nordea Finance Polska za łączną cenę 8 mln zł, podano także.

"Do tej pory PKO Bank Polski rozwijał się organicznie umacniając pozycję lidera rynku. Przejęcie aktywów Nordea pozwoli nam na przyspieszenie wzrostu i realizację planów budowy nowej jakości usług bankowych. Integracja spółek w ramach jednej grupy kapitałowej to jeden z naszych najważniejszych celów na najbliższy rok. Postrzegam to jako szansę na nie tylko zwiększenie skali działalności, ale także dalszy rozwój zarówno w obszarze bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej przy utrzymaniu wysokiej efektywności działania" - powiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, cytowany w komunikacie.

Przejęcie rozpoczyna proces integracji banków, który będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje formalne połączenie obu instytucji, drugi fuzję operacyjną. Cały proces integracji potrwa około roku, podano dalej.

"Do czasu przewidywanej na początek października 2014 roku fuzji prawnej, Nordea Bank Polska będzie osobną spółką w Grupie Kapitałowej Banku. Oba banki zachowają odrębność w zakresie świadczonych usług. Z wyjątkami. Od chwili wejścia spółek Nordea do grupy PKO klienci obu banków mogą bezpłatnie korzystać z połączonej sieci bankomatów w przypadku transakcji kartami debetowymi. Od początku kwietnia br. klienci PKO nabywający i posiadający kredyty hipoteczne oraz karty kredytowe będą mogli skorzystać z oferty ubezpieczeń na życie Nordea Polska TUnŻ" - czytamy też w materiale.

Wkrótce w sieci Nordea dostępna będzie m.in. pożyczka gotówkowa PKO BP. Od września ubiegłego roku Nordea Bank Polska oferuje natomiast 27 funduszy i subfunduszy otwartych, program regularnego oszczędzania (OPI) oraz portfele inwestycyjne PKO TFI, które zostały przygotowane specjalnie dla klientów Nordea, wylicza instytucja.

Nordea Bank Polska przestanie funkcjonować jako oddzielny podmiot dopiero od momentu fuzji prawnej. "W ciągu dwóch tygodni po zakończeniu fuzji prawnej markę Nordea Bank Polska zastąpi logo PKO Banku Polskiego. Natomiast siedziba Nordea Bank Polska w Gdyni zostanie wykorzystana przez Bank Hipoteczny, który tworzy PKO Bank Polski" - zapowiedział bank.

Fuzja prawna nie jest równoznaczna z ujednoliceniem działania obu instytucji z perspektywy klientów, podkreślono. "Proces integracji banków zakończy zaplanowana na połowę 2015 roku fuzja operacyjna, czyli połączenie operacji, systemów i zasobów IT obu instytucji. W tym okresie nastąpi stopniowe ujednolicenie działalności, m.in. w zakresie dostępu do placówek i systemów transakcyjnych dla wszystkich klientów" - czytamy w materiale.

Nordea Polska TUnŻ pozostanie oddzielną spółką w Grupie PKO Banku Polskiego i funkcjonować będzie pod marką PKO. Na jej bazie bank zamierza budować nowy model sprzedaży ubezpieczeń. Natomiast Nordea Finance Polska, prowadząca działalność leasingową i faktoringową, docelowo zostanie połączona z PKO Leasing.

"Jednocześnie jednym z warunków transakcji było zapewnienie przez Nordea Bank AB refinansowania przez 7 lat portfela kredytów w walutach obcych o wartości 15,2 mld zł. Stosowną umowę w tym zakresie zawarto 1 kwietnia br. Nordea Bank AB będzie także pokrywać przez 4 lata 50 proc. kosztu ryzyka z tytułu strat na tym portfelu przekraczających poziom 40 punktów bazowych w ujęciu rocznym" - podano także w komunikacie.

W czerwcu 2013 r. PKO BP poinformował, że przejmuje aktywa od skandynawskiej grupy Nordea za 2,83 mld zł. Transakcja, która zostanie sfinansowania ze środków własnych banku, ma przynieść synergie wynoszące 223,5 mln zł, począwszy od 2017 roku.