- Zarząd Nordea Bank Polska rekomenduje akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy za 2013 r. i przeznaczenie całego zysku na zwiększenie funduszu rezerwowego, podał bank.

"Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, że rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie całego zysku za 2013 rok na zwiększenie funduszu rezerwowego banku" - czytamy w komunikacie. W ub. roku akcjonariusze Nordea Bank Polska zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok 2012 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na fundusz rezerwowy.

Nordea Bank Polska odnotował 59,57 mln zł jednostkowego zysku netto w 2013 r. wobec 144,95 mln zł zysku rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 32,85 mld zł na koniec 2013 r. wobec 33,33 mld na koniec 2013 r.