Fundusze na infrastrukturę, wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, technologie, szkolenia dla pracowników, osób z niepełnosprawnością. Mogą z nich zaczerpnąć również przedsiębiorcy. Ale jak się dowiedzieć, skąd i na co można dostać finansowanie?
Reklama
Ponad 82,5 mld euro od 2014 do 2020 roku – to kwota, którą możemy wydać na przedsięwzięcia rozwojowe. Pieniądze, które od 2004 roku płynęły do Polski, pozwoliły podpisać 196 675 umów na wsparcie projektów łączną kwotą 362,6 mld zł. Jednym z najważniejszych celów Funduszy Europejskich jest rozwój i zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorcy, którzy chcą się zaangażować w projekty realizujące ten cel, mogą liczyć na naprawdę duże pieniądze.
Gdzie szukać?
Wszystkie środki są przekazywane poprzez programy operacyjne – jest 16 regionalnych i pięć krajowych planów inwestycji, z których można zaczerpnąć fundusze. Każde województwo ma własny program, który zaplanowało i wdraża; dodatkowo na poziomie krajowym istnieją programy centralne: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa i Polska Wschodnia. Jak odnaleźć się w gąszczu nowych możliwości? Nie trzeba analizować wszystkich programów na własną rękę ani płacić fortuny firmom doradczym.

Reklama
Dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przewidziane są przede wszystkim w Programach Regionalnych województw i programie krajowym Inteligentny Rozwój. Programy regionalne biorą pod uwagę specyfikę danego województwa, a więc również ich sytuację konkurencyjną, historyczną, powiązania gospodarcze, specjalizację. Z kolei programy krajowe wspierają projekty, które mają szansę istotnie przyczynić się do rozwoju i podniesienia innowacyjności całej Polski. Wspólnym mianownikiem obu źródeł wsparcia jest jednak to, że największe szanse na dotacje mają projekty, które przyczyniają się do zwiększenia innowacyjności. Właśnie dlatego ci przedsiębiorcy, którzy chcą wdrożyć nowe i nowatorskie zarazem produkty i usługi, zainwestować w rozwój infrastruktury B+R oraz prowadzić prace badawczo-rozwojowe, powinni się zainteresować pieniędzmi z UE. Mają wielkie szanse na wsparcie dla swych wysiłków.
Kierunek: rozwój
Kompleksowy przegląd źródeł, z których firmy mogą pozyskać pieniądze, najlepiej rozpocząć od punktów informacyjnych koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju, w których konsultanci czekają na pytania, i oficjalnych stron internetowych: portal Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jest pomocnym narzędziem w zdobywaniu informacji o możliwościach pozyskania dofinansowania.
Z porad udzielanych w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), zlokalizowanych w całym kraju, może skorzystać każdy, kto chce wiedzieć więcej o Funduszach Europejskich. Pracownik punktu, który zna programy krajowe oraz program regionalny, może pomóc w wyborze najlepszego źródła finansowania, wesprzeć w przygotowaniu wniosku, poradzić, jak realizować i rozliczać projekt.
To nie wszystko! Żeby skorzystać z Funduszy, nie trzeba od razu realizować projektu. Można się rozejrzeć za przedsięwzięciami, które organizują inne podmioty, a które mogą być przydatne w firmie. Świetnym przykładem są wszelkie szkolenia i inne usługi świadczone przez tzw. Instytucje Otoczenia Biznesu. Tutaj również w doborze projektów może pomóc specjalista z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Pracownicy punktów chcą jak najbardziej elastycznie odpowiadać na potrzeby chętnych do skorzystania z ich usług, dlatego jeśli przedsiębiorca jest np. osobą z niepełnosprawnością, specjalista dojedzie w umówione wcześniej miejsce. Punkty organizują również spotkania informacyjne czy szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.
Jak zasięgnąć informacji?
Usługi są dostępne nie tylko w samym punkcie. Można zadzwonić po poradę lub wysłać e-mail. Uwaga! Zainteresowanie usługami PIFE jest bardzo duże, dlatego może się zdarzyć, że na osobiste spotkanie z konsultantem trzeba będzie się umówić.
Przedsiębiorcy, którzy cenią swój czas, wybiorą zapewne na początek wysłanie pytanie e-mailem. Zazwyczaj odpowiedzi są opracowywane w ciągu 3 dni; gdy zagadnienie jest skomplikowane, wyjaśnienie go może potrwać dłużej.
Dziś w Polsce działa 77 Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
● Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,
● 17 głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, po jednym w każdym województwie (w województwie kujawsko-pomorskim działają dwa),
● lokalne Punkty Informacyjnych Funduszy Europejskich.
Dodatkowo do dyspozycji są Mobilne Punkty Informacyjne: czyli dyżury specjalistów ds. funduszy organizowane w miejscowościach, w których nie są zlokalizowane punkty informacyjne.
Wszystko jest online!
Dla każdego przedsiębiorcy, który przed umówieniem się w Punkcie Informacyjnym będzie chciał się dowiedzieć więcej o funduszach, najlepszym miejscem startu jest strona funduszeeuropejskie.gov.pl>> Prowadzi ją Ministerstwo Rozwoju, które odpowiada za wykorzystanie unijnych środków w Polsce.
Tam można znaleźć wszystkie dokumenty dotyczące Funduszy Europejskich w Polsce, informacje o programach, przydatne adresy oraz porady i podręczniki dla osób, które chcą skorzystać z unijnego wsparcia lub już z niego korzystają.
Ciekawą funkcją jest wyszukiwarka dotacji. Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania prezentuje dostępne rodzaje wsparcia wraz z informacjami o aktualnych naborach wniosków.
Każdy PIFE świadczy usługi w następującym zakresie:
a. informowania ogólnego na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych programów i działań;
b. informowania o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich – tj. udzielenie klientowi informacji o systemie wdrażania, bądź zakwalifikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu/działania w programie finansowanym z FE (m.in. w zakresie możliwości korzystania ze środków w ramach FE, informacji o konkursach i możliwych źródłach i formach finansowania, informacji nt. ogólnych warunków, kryteriów oraz procedur przyznawania wsparcia oraz danych kontaktowych do właściwych instytucji);
c. informowania, jak przygotować wniosek o wsparcie – tj. m.in. przedstawienie zasad i warunków decydujących o przyznaniu wsparcia z Funduszy Europejskich, a także cech, którymi musi się charakteryzować konkretny wniosek oraz warunków, które musi spełnić składający go beneficjent, aby ubiegać się o konkretne wsparcie w konkretnym programie/działaniu/konkursie.
d. informowania, jak realizować i rozliczyć projekt – tj. m.in. przedstawienie obowiązków wynikających z realizacji projektu, sporządzania oraz archiwizacji w sposób prawidłowy dokumentacji finansowej i merytorycznej realizowanego przedsięwzięcia, a także informowania nt. procesu kontroli projektów współfinansowanych z FE;
e. informowania o projektach – tj. przedstawienie aktualnej informacji nt. możliwości udziału w realizowanych przez innych beneficjentów, projektach współfinansowanych z FE, a także wskazaniu klientowi narzędzi do wyszukania interesujących go projektów, np. internetowe bazy projektów.
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
. / Inne