Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt zmian w ustawie o finansach publicznych, obniżający progi zadłużenia w mechanizmie reguły wydatkowej. Dziś jest to 50 proc. i 55 proc. długu publicznego w relacji do PKB. Po zmianach będzie to odpowiednio 43 proc. i 48 proc. Jeśli zadłużenie państwa będzie wyższe, wydatki powinny być korygowane o 1,5–2 pkt proc. PKB.
„Obniżenie progów ma za zadanie ustabilizowanie długu publicznego na niższym poziomie oraz zapewnienie wiarygodności polskiej polityki fiskalnej. Działanie to zostało również pozytywnie ocenione przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i agencje ratingowe” – podało w komunikacie Ministerstwo Finansów. Nowe ograniczenia zadłużenia będą najbardziej restrykcyjne w Europie.
Zmiany są związane z przeniesieniem ponad połowy aktywów otwartych funduszy emerytalnych do ZUS, co skutkowało umorzeniem obligacji skarbowych znajdujących się do końca stycznia w portfelach OFE. Fundusze przetransferowały do zakładu aktywa o wartości 153,2 mld zł. Umorzenie obligacji spowodowało zmniejszenie zadłużenia państwa o 130,2 mld zł, czyli 7,6 proc. PKB prognozowanego na 2014 r.