Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Głównym celem ustawy jest obniżenie o 7 punktów procentowych progów zadłużeniowych w stabilizującej regule wydatkowej.

Rząd postanowił obniżyć progi ostrożnościowe o 7 punktów procentowych. Próg 50 procentowy zostanie zastąpiony 43 procentowym, a próg 55 procentowy - 48 procentowym. To efekt reformy emerytalnej i zmian w OFE - mówił na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Jak dodał, oznacza to, że Polska będzie jednym z najbardziej zabezpieczonych w całej Europie państw przed nadmiernym zadłużeniem. Premier wyraził nadzieję, że dobrze wpłynie to na finansową reputację naszego kraju.

Główny ekonomista banku Societe Generale Jarosław Janecki wyjaśnia, że obniżenie progów to efekt przeniesienia części pieniędzy z Otwartych Funduszy Emerytalnych do ZUSu. "Reforma emerytalna spowodowała obniżenie relacji długu publicznego do Produktu Krajowego Brutto i bez zmiany wysokości progów pojawiłaby się pokusa szybkiego wydania tych pieniędzy" - dodał ekspert. Ekonomista przypomina jednak, że znaczenie progów ostrożnościowych zmalało po tym, jak w ubiegłym roku rząd czasowo zawiesił skutki przekroczenia jednego z nich.

Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że obniżenie progów to efekt przeprowadzonej reformy systemu emerytalnego. Przeniesienie części pieniędzy z Otwartych Funduszy Emerytalnych do ZUSu spowodowało obniżenie relacji długu publicznego do Produktu Krajowego Brutto i bez zmiany wysokości progów pojawiłaby się pokusa szybkiego wydania tych pieniędzy. Ekspert przypomina, że choć znaczenie progów ostrożnościowych zmalało po tym, jak w ubiegłym roku rząd czasowo zawiesił skutki przekroczenia jednego z nich.

"Wejście w życie przepisów przebudowujących system emerytalny spowodowało, że relacja państwowego długu publicznego do PKB uległa zmniejszeniu. Było to możliwe dzięki przekazaniu przez OFE do ZUS aktywów o wartości 153,2 mld zł (odpowiada to 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach członków OFE). Wartość nominalna przekazanych papierów wartościowych wyniosła łącznie 146,1 mld zł. Skarbowe papiery wartościowe, nabywane przez Skarb Państwa, zostały umorzone, w wyniku czego państwowy dług publiczny obniżył się o 130,2 mld zł, co można przełożyć na ok. 7,6 proc. PKB w 2014 r. prognozowanego w ustawie budżetowej na 2014 r. Na obniżenie długu miały wpływ nie tylko umorzone skarbowe papiery wartościowe, ale również oszczędności wynikające z kosztów ich obsługi" - czytamy w komunikacie biura prasowego rządu.

Źródło: CIR, IAR