Uczestnicy będą mogli zaprezentować swoją ofertę odbiorcom, a także nawiązać bezpośrednie kontakty. Mogą poprosić WPHI o pomoc w zorganizowaniu spotkań z konkretnymi firmami.

Udział w kongresie jest płatny, ale wysokość wydatków zależy od wybranej opcji. Najtańsze jest wykupienie samej opłaty rejestracyjnej za 400 dol. (ok. 1,2 tys. zł). Umożliwia uczestnictwo w sesjach plenarnych i seminariach. Dwa razy tyle kosztuje stoisko na trzy dni (w tym koszt prądu i internetu). A za 1,2 tys. dol. (ok. 3,6 tys. zł) dostaniemy pełną opcję – stoisko i możliwość uczestniczenia w konferencjach i seminariach. Do kosztów trzeba doliczyć przelot i hotel.

Ponieważ zwiększenie eksportu do Stanów Zjednoczonych oraz do Ameryki Łacińskiej, przede wszystkim Brazylii, jest jednym z priorytetów polskiego rządu, przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na udział w misji, mogą wystąpić o refundację maksymalnie połowy kosztów z nią związanych – między innymi przelotu, zakwaterowania, przygotowania materiałów informacyjnych i reklamowych. Maksymalna kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie nie może przekroczyć 8 tys. zł. Z takiego dofinansowania może skorzystać tylko jedna osoba z danej firmy.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tego wsparcia, muszą w PARP złożyć wniosek razem z aktualnym odpisem z KRS, sprawozdaniem finansowym za trzy ostatnie lata oraz zaświadczeniem o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (publicznej), która w ciągu ostatnich trzech lat nie mogła przekroczyć 200 tys. euro (nieco ponad 830 tys. zł).

80 firm z Ameryki Północnej i Południowej brało udział w kongresie Camacol w 2013 r.

423 spotkania potencjalnych partnerów handlowych odbyły się na tej imprezie