Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił upadłość wtórną Alpine Bau GmbH, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

"Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 5/14. W ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia, poszkodowani przez Alpine Bau mogą zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego-komisarza" – podano w komunikacie.

Alpine Bau brała udział m.in. w budowie mostu na M1 w Mszanie czy pracach na DK 16.

GDDKiA informuje, że dokona wypłat na podstawie Ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, które wynikają z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Nastąpi to po pozytywnej weryfikacji wniosków.