Zarząd Hydrobudowy Polska podjął w poniedziałek uchwałę w sprawie złożenia wniosku do sądu o zmianę trybu postępowania upadłościowego - z układowego na obejmujący likwidację majątku - podała spółka w komunikacie.

Wniosek został złożony w poniedziałek do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto.

Jak poinformowała Hydrobudowa w poniedziałkowym komunikacie, decyzja zarządu jest spowodowana m.in.: sytuacją finansową spółki, brakiem wpływów z realizacji kontraktów zawartych przez spółkę, stanem i wartością wolnego od obciążeń majątku spółki oraz brakiem możliwości kontynuowania działalności produkcyjnej.

Hydrobudowa straciła umowy kredytowe, nie ma zamówień, straciła płynność, rosną długi...Po prostu ekonomiczny trup

"Na skutek wypowiadanych umów kredytowych, zajęcia rachunków bankowych będących skutkiem udzielanych poręczeń oraz przedłużających się negocjacji prowadzonych przez spółkę matkę ze wspólnymi wierzycielami spółek z grupy kapitałowej, Hydrobudowa Polska utraciła całkowicie płynność finansową, a łączna kwota nieuregulowanych zobowiązań spółki powstałych od momentu ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu wzrosła do 75 milionów złotych" - napisano w komunikacie.

W złożonym na początku czerwca wniosku o ogłoszenie upadłości Hydrobudowa zgłosiła 18 tys. wierzytelności na łączną kwotę 1,23 mld zł.

Hydrobudowa złożyła na początku czerwca wniosek o upadłość układową. W tym samym miesiącu Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowił o ogłoszeniu upadłości Hydrobudowy z możliwością zawarcia układu.

Hydrobudowa zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji budownictwa technologicznego, hydrotechnicznego, obiektów ochrony środowiska i wodno-kanalizacyjnych. Konsorcjum Hydrobudowa-PBG-Alpine było głównym wykonawcą Stadionu Narodowego.(