Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 2,7% r/r w IV kw. 2013 r. wobec 1,9% wzrostu w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim (eksperymentalnym) szacunku tych danych.

"W IV kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,2%" - głosi komunikat.

Konsensus rynkowy wynosił 2,8% wzrostu (r/r w ujęciu niewyrównanym sezonowo). Ministerstwo Gospodarki także szacowało, że wzrost PKB w IV kw. wyniósł ok. 2,8% r/r.

W poszczególnych kwartałach 2013 r. wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) wyglądał następująco: I kw. - 0,5% r/r, II kw. - 0,8% r/r, III kw. - 1,9% r/r.

Wcześniej GUS podał, że według wstępnych danych wzrost PKB w całym 2013 r. spowolnił do 1,6% z 1,9% w 2012 r.

GUS opublikował dziś szybki (eksperymentalny) szacunek PKB za IV kw., natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 28 lutego podczas konferencji prasowej.