Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) nie może uczestniczyć na zasadach komercyjnych w realizacji przedstawionego biznesplanu Stoczni Gdańsk, ponieważ mogłoby to skutkować decyzją Komisji Europejskiej o konieczności zwrotu przez stocznię całości pomocy publicznej (555 mln zł), podała ARP.

"Wyniki Testów Prywatnego Inwestora i Prywatnego Wierzyciela nie dają podstaw do udziału ARP S.A. w realizacji przedstawionego biznesplanu Stoczni Gdańsk. Udział ARP S.A. na zaproponowanych warunkach mógłby skutkować decyzją Komisji Europejskiej o konieczności zwrotu przez stocznię całości pomocy publicznej (555 mln zł). ARP S.A. zarekomendowała stoczni wystąpienie do Komisji Europejskiej o zgodę na realizację przedstawionego biznes planu. Tylko w takiej sytuacji możliwe będzie dalsze wstrzymywanie się przez ARP S.A. od żądania zwrotu przez stocznię wymagalnych należności" - brzmi stanowisko ARP przekazane Gdańsk Shipyard Group, większościowemu akcjonariuszowi stoczni.

"Biznesplan Stoczni Gdańsk na lata 2013-2023" zakłada m.in. dokapitalizowanie stoczni przez większościowego akcjonariusza kwotą 80 mln zł, sprzedaż gruntów nieoperacyjnych za kwotę 100 mln zł, zaniechanie przez ARP realizacji opcji put (odkupienie od ARP przez większościowego akcjonariusza ok. 15% akcji stoczni) oraz odroczenie spłaty pożyczki udzielonej w ramach pomocy publicznej w wysokości 103,3 mln zł na lata 2019-2025.

"Wyniki przeprowadzonego TPW i TPI wskazują, że zaproponowane rozwiązania nie mają charakteru rynkowego i żaden prywatny inwestor nie zdecydowałby się na udział w realizacji tego biznesplanu na zaproponowanych zasadach. Zaangażowanie się ARP S.A. w realizację biznesplanu nie odbywałoby się więc na zasadach komercyjnych i biorąc pod uwagę dotychczas udzielone stoczni wsparcie mogłoby być potraktowane przez Komisję Europejską jako dodatkowa, niedozwolona pomoc publiczna" - czytamy dalej.

W opinii ARP, optymalnym rozwiązaniem jest zwrócenie się stoczni do Komisji Europejskiej o potwierdzenie, że biznesplan w takim kształcie może zostać zrealizowany bez ryzyka uznania działań w nim opisanych za niedozwoloną pomoc publiczną.

"Zdaniem ARP S.A. radykalną i szybką poprawę sytuacji stoczni może zapewnić jedynie kapitałowe zaangażowanie w stocznię nowego inwestora" - podsumowano w komunikacie.

Na początku grudnia zarząd Stoczni Gdańsk złożył w ARP zaktualizowany biznes plan Stoczni Gdańsk na lata 2013-2023. Według spółki, dokument został sporządzony z uwzględnieniem wszelkich uwag przekazanych wcześniej przez ARP i Ministerstwo Skarbu Państwa.

Stocznia Gdańsk S.A. należy do dwóch akcjonariuszy: spółki Gdańsk Shipyard Group (75%) oraz należącej do Skarbu Państwa ARP (25%). Gdańsk Shipyard Group jest spółką kontrolowaną przez ukraińskich akcjonariuszy: Siergieja Tarutę, Witalija Hajduka i Olega Mkrcztana. Są oni znanymi ukraińskimi przedsiębiorcami, współtwórcami i współudziałowcami grupy metalurgicznej ISD (Indiustrialnyj Sojuz Donbasa).