Eksport w okresie styczeń-listopad 2013 r. wzrósł o 5,8% r/r do 141,05 mld euro, zaś import zwiększył się o 0,3% r/r do 142,68 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

Ujemne saldo w handlu zagranicznym w okresie styczeń-listopad wyniosło 1.632,2 mln euro w porównaniu do 9,0 mld euro deficytu rok wcześniej, podano także.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 187,3 mld USD, a import 189,5 mld USD (wzrost odpowiednio o 9,1% i o 3,3%). Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 2,2 mld USD (w analogicznym okresie ub. roku minus 11,8 mld USD)" - czytamy także w komunikacie GUS.

Urząd podał wcześniej, prezentując ostateczne dane, że w całym 2012 r. eksport wzrósł o 4,9% r/r do 143,5 mld euro, zaś import zwiększył się o 1,0% r/r do 154,0 mld euro.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.