Wynagrodzenie i zatrudnienie w przedsiębiorstwach w grudniu najpewniej wzrosły. Dziś poznamy dane GUS.

Będą to kolejne informacje, które potwierdzą, że nasza gospodarka przyspiesza - uważają analitycy. Według jednego z nich, Łukasza Bugaja z Domu Maklerskiego BOŚ, w ubiegłym miesiącu płace liczone rok do roku wzrosły o 3,2 procent, natomiast zatrudnienie o 0,3 procent.

Ekspert wyjaśnia, że poprawę sytuacji w naszej gospodarce widać już od kilku miesięcy, co z pewnym opóźnieniem zaczyna powoli przekładać się na rynek pracy. Inni analitycy dodają, że w kolejnych miesiącach również można spodziewać się umiarkowanych wzrostów zatrudnienia, co powinno łączyć się między innymi ze spodziewanym zwiększeniem inwestycji w przedsiębiorstwach.

Łukasz Bugaj, mówiąc o wynagrodzeniach, zaznacza, że przy inflacji wynoszącej poniżej 1 procenta oczekiwany wzrost będzie zauważalny.

Dane na temat płac i wynagrodzenia w firmach w grudniu Główny Urząd Statystyczny poda o 14.00.