Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się między innymi poprawkami Senatu do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jedna z nich zakłada, że w 2014 roku Mazowieckie dostanie pożyczkę z budżetu państwa na spłatę "janosikowego". Warunkiem jej przyznania będzie przygotowanie przez województwo programu postępowania ostrożnościowego.

Sejm zajmie się też poprawkami Senatu do ustawy o ogrodach działkowych. Realizuje ona orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował 24 przepisy ustawy dotychczasowej, w tym m.in. rozwiązania określające przywileje i monopolistyczną pozycję Polskiego Związku Działkowców. Niekonstytucyjne przepisy przestaną obowiązywać pod koniec stycznia 2014 roku.

O 11-tej rozpocznie się nowe posiedzenie Sejmu. Posłowie będą wówczas głosować nad poprawkami do projektu przyszłorocznego budżetu. Podczas drugiego czytania wniesiono do niego 177 poprawek. Sejmowa komisja finansów pozytywnie zaopiniowała 5.

Zgodnie z przesłanym do Sejmu przez rząd projektem, deficyt w 2014 roku ma nie przekraczać 47,7 miliarda złotych. Dochody państwa mają wynieść przeszło 276,9 miliarda złotych, a wydatki nie będą wyższe niż 324,6 miliarda. Gospodarka ma odbudowywać się po kryzysie - rząd prognozuje, że PKB w przyszłym roku wzrośnie o 2,5 procent. Inflacja ma osiągnąć poziom 2,4 procent, a w kolejnych trzech latach - po 2,5 procent.