Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu października br. wyniosła 2.075,2 tys., czyli była niższa o 0,4% niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 4,0%. 

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w październiku utrzymała się na poziomie 13,0%.

W projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,8% na koniec 2013 i 2014 roku.