Bezrobocie w Unii Europejskiej wciąż wysokie. Z danych urzędu statystycznego Eurostat wynika, że w październiku bez pracy we Wspólnocie było 10,9 procent obywateli - tyle samo, ile we wrześniu. W strefie euro bezrobocie wyniosło 12,1 procent. W Polsce pozostało niezmienne.

W październiku bez pracy było ponad 26 milionów 600 tysięcy osób, z czego ponad 19 milionów 200 tysięcy w eurolandzie. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba unijnych obywateli na bezrobociu wzrosła o ponad 500 tysięcy. Ponownie najlepsza sytuacja jest w Austrii - tylko 4,8 procent obywateli tego kraju nie ma pracy, a następnie w Niemczech i Luksemburgu. Najgorzej pod tym względem jest w Grecji i w Hiszpanii.

W tym ostatnim kraju bez pracy było 26,7 procent. Jeśli chodzi o Polskę, to - jak podaje Eurostat - w październiku bezrobocie wyniosło 10,2 procent. Te dane różnią się od tych, które podał GUS. Według Głównego Urzędu Statystycznego, w zeszłym miesiącu bez pracy było 13 procent Polaków.