Inflacja konsumencka wyniosła 0,8% w ujęciu rocznym w październiku br. (wobec 1,0% r/r w poprzednim miesiącu), wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w październiku br. wyniósł 0,8% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie [w ujęciu r/r] miał wzrost cen żywności (o 2,2%), opłat związanych z mieszkaniem (o 1,8%), podwyżki cen w zakresie rekreacji i kultury (o 4,1%), a także wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,6%), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,48 pkt proc., 0,45 pkt proc., 0,32 pkt proc. i 0,23 pkt proc." - głosi komunikat.

Obniżki opłat związanych z łącznością (o 7,2%), niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,8%), a także w zakresie transportu (o 2,3%) obniżyły wskaźnik w tym okresie odpowiednio o 0,29 pkt proc., 0,23 pkt proc. i 0,22 pkt proc., podał dalej GUS.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2013 r. wzrosły o 0,2% w ujęciu miesięcznym.

"Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny odzieży i obuwia (o 3,5%), podwyżki opłat związanych z łącznością (o 2,8%) a także wzrost cen towarów i usług w zakresie mieszkania (o 0,2%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,15 pkt proc., 0,10 pkt proc. i 0,04 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,0%), rekreacji i kultury (o 0,2%) oraz żywności (o 0,1%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,09 pkt proc. i po 0,02 pkt proc." - czytamy dalej.

W październiku br. ceny żywności obniżyły się o 0,1% m/m wobec utrzymania się na niezmienionym poziomie przed miesiącem. Najbardziej potaniały owoce (o 5,0%), cukier (o 1,2%) i mięso (przeciętnie o 1,0%), podał też GUS.

Dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się inflacji w zakresie 0,9-1,0% r/r (średnia wyniosła 0,97%). Ministerstwo Gospodarki oczekiwało w październiku inflacji na poziomie 1,1% r/r.