Liczba bezrobotnych w ciągu roku zwiększył się o blisko 80 tysięcy - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Bez pracy w Polsce pozostaje blisko 2 miliony 75 tysięcy. Wiceprezes GUS Grażyna Marciniak przypomniała, że stopa bezrobocia w październiku wyniosła 13 procent, czyli utrzymuje się na tym poziomie już od 3 miesięcy.

Dodała, że w październiku odpływ z bezrobocia był wyższy niż napływ, a główną przyczyną wyrejestrowań było podjęcie, a w drugiej kolejności brak potwierdzenia gotowości do niej.

Grażyna Marciniak zaznaczyła, że nadal bardzo trudna jest sytuacja osób młodych na rynku pracy, szczególnie tych poszukujących pierwszego zatrudnienia.

Z danych GUS wynika poza tym, że w III kwartale tego roku tylko wśród osób z wyższym wykształceniem nie odnotowano wzrostu bezrobocia.