Polska odnotowała poprawę pod względem przyjazności otoczenia regulacyjnego dla prowadzenia działalności biznesowej, wynika z raportu "Doing Business 2014" przedstawionego przez Bank Światowy. Nasz kraj awansował na 45. pozycję z 48. miejsca przed rokiem.

Bank Światowy podał, że Polska zawdzięcza swój awans dwóm reformom: ułatwieniom w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę – poprawa o 16 pozycji w rankingu do 116. miejsca oraz ułatwieniom w rozpoczynaniu działalności biznesowej – poprawa o 8 pozycji do 88. miejsca.

Bank wskazuje, że zakładanie firmy w Polsce stało się łatwiejsze poprzez wyeliminowanie wymogu rejestracji nowego podmiotu w Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podobnie jest z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę - proces ten stał się prostszy dzięki zniesieniu wymogu uzyskania opisu dokumentacji geotechnicznej gruntów.

Z raportu wynika także, że polskie firmy mają problem z regulacjami dotyczącymi płacenia podatków, co spowodowało spadek Polski w tej kategorii o 9 pozycji w rankingu w porównaniu z poprzednim rokiem tj. na 113 miejsce.

Podobnie jak w poprzednim roku, pozycję numer 1 w rankingu "Doing Business 2014" zajął Singapur, pierwszą dziesiątkę zamyka Wielka Brytania, zaś na ostatnim - 189 miejscu uplasował się Czad.

Tegoroczne dane, uwzględnione w raporcie obejmują okres od czerwca 2012 do maja 2013 r.

Bank Światowy podał, że w 2012/2013 r. na całym świecie 114 gospodarek wprowadziło 238 reform regulacyjnych ułatwiających prowadzenie biznesu – o 18% więcej niż rok wcześniej.