Koniec sezonowego ożywienia na rynku pracy - prognozuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia ponownie obniżył się. Był to trzeci miesiąc jego spadku, niemniej jednak skala zmian jest dwukrotnie mniejsza niż w poprzednich miesiącach.

Wygasanie czynników decydujących o sezonowej poprawie na rynku pracy i brak impulsów do kreowania nowych miejsc zatrudnienia wpływa na liczbę zarejestrowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji. Po kilku miesiącach spadków, we wrześniu odnotowano wzrost liczby bezrobotnych młodych, długotrwale bezrobotnych, osób bez kwalifikacji zawodowych oraz samotnie wychowujących dzieci - zaznaczają analitycy BIEC.

Mimo płynących z gospodarki coraz wyraźniejszych sygnałów świadczących o ożywieniu, ponownie wzrosła liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy.

W dalszym ciągu przeważa odsetek przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia nad tymi, które prognozują wzrost liczby pracowników.