Warszawska giełda ma być bardziej otwarta, międzynarodowa i bankowa, poinformował prezes GPW Adam Maciejewski. GPW wprowadza do obrotu kontrakty terminowe na WIBOR i obligacje skarbowe.

„Giełda bardzo zmienia się w ostatnim czasie. Zgodnie z nową strategią rozwoju ma być bardziej otwarta, międzynarodowa i bankowa. Chcemy żeby środowisko bankowe wiedziało, że giełda jest dla nich i chcemy ściśle współpracować z instytucjami" – powiedział Maciejewski podczas inauguracji kontraktów terminowych na WIBOR i obligacje skarbowe.

Prezes GPW dodał, że jest to właściwy moment, aby nowe instrumenty pochodne odniosły sukces.

„Najcięższa praca przed nami aby tak sie stało, ale liczę, że już za jakiś czas będziemy świętować sukcesy wolumenowe" – dodał prezes giełdy.

Do obrotu na GPW zostały wprowadzone kontrakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR oraz kontrakty na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe. Giełda podkreśla, że nowe klasy instrumentów pochodnych cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów na zagranicznych giełdach.

GPW wprowadziła do obrotu trzy klasy kontraktów terminowych na stopy procentowe, dla których instrumentami bazowymi są jednomiesięczny WIBOR (1MW), trzymiesięczny WIBOR (3MW) oraz sześciomiesięczny WIBOR (6MW). Wartość nominalna dla kontraktów na 1M WIBOR wynosi 3 mln zł, a dla kontraktów na 3M WIBOR i 6M WIBOR 1 mln zł. Kurs nowych kontraktów wyliczany jest jako wartość 100 minus odpowiednia referencyjna stopa procentowa.

Zatem inwestor zakładający wzrost odpowiednich stawek referencyjnych WIBOR powinien sprzedać kontrakt (czyli zająć pozycję krótką), natomiast zakładający spadek odpowiednich stawek WIBOR powinien kupić kontrakt (zająć pozycję długą). Wartość kontraktów jest określana jako iloczyn kursu kontraktu i mnożnika, który wynosi 2 500 zł dla kontraktów na 1M WIBOR i 3M WIBOR oraz 5 000 zł dla kontraktu 6M WIBOR.

Krok notowania został określony na poziomie 0,01 punktu procentowego i jego wartość wynosi 25 zł dla kontraktów na 1M WIBOR i 3M WIBOR oraz 50 zł dla kontraktów na 6M WIBOR. Inwestor decydujący się na zakup lub sprzedaż kontraktu jest zobowiązany wpłacić, przed zawarciem transakcji, wymagany przez biuro maklerskie wstępny depozyt zabezpieczający. Po zakończeniu każdej sesji następuje rozliczenie otwartych pozycji (mark-to-market) w oparciu o dzienne kursy rozliczeniowe wyliczone dla poszczególnych serii kontraktów. Zasady rozliczeń są analogiczne jak dla innych kontraktów terminowych. W dniu wygaśnięcia danej serii ustalany jest ostateczny kurs rozliczeniowy, którego wartość wyliczana jest jako 100 minus ogłoszona w tym dniu odpowiednia stawka referencyjna WIBOR, a rozliczenie następuję w formie pieniężnej.

Do obrotu na GPW wprowadzone zostały również kontrakty terminowe na krótkoterminowe obligacje skarbowe (STB), na średnioterminowe obligacje skarbowe (MTB) oraz kontrakty terminowe na długoterminowe obligacje skarbowe (LTB). Instrumentem bazowym dla tych instrumentów jest koszyk obligacji skarbowych, który zawiera co najmniej 3 obligacje o odpowiednich terminach wykupu. Wartość nominalna kontraktu wynosi 100 tys. zł. Krok notowania został określony na poziomie 0,01 punktu procentowego i jego wartość wynosi 10 zł.

Kurs kontraktu terminowego na obligacje skarbowe jest pochodną ceny terminowej wyliczonej na dzień wygaśnięcia kontraktu obligacji skarbowej, która w koszyku przypisanym do danej serii kontraktów jest „najtańsza w dostawie" (ang. cheapest to deliver). W dniu wygaśnięcia kontraktu ostateczny kurs rozliczeniowy wyliczany jest w oparciu o kurs obligacji, która w danym koszyku jest „najtańszą w dostawie", a której cena ustalona jest na drugim fixingu na Treasury BondSpot Poland - hurtowym rynku obligacji skarbowych prowadzonym w ramach Grupy Kapitałowej GPW. Rozliczenie następuje w formie pieniężnej.

Obrót kontraktami terminowymi na WIBOR i obligacje skarbowe odbywać się będzie codziennie podczas sesji giełdowych w trakcie notowań ciągłych od 9:00 do 17:00 (brak fixingu na zamknięcie). Mając na uwadze dążenie do jak najszybszego zbudowania płynnego rynku nowych instrumentów, GPW podjęła decyzję o czasowym zwolnieniu z opłat za obrót tymi instrumentami, które będzie obowiązywało do końca października 2014 r.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe.