"Pomimo spowolnienia w latach 2012-2013, polska gospodarka uniknęła recesji i rozpoczęła stopniowe odbicie w połowie roku. Fitch prognozuje, że - po wzroście o 1,2% w 2013 r. - PKB wzrośnie o 2,4% 2 2014 r. i o 3,0% w 2015 r., tj. blisko swojego długoterminowego potencjału" - czytamy w komunikacie agencji.

Fitch podkreśla jednak, że Polska jest nadal narażona na wydarzenia w strefie euro ze względu na znaczące powiązania handlowe i finansowe.

Wcześniej w sierpniu Standard & Poor's Ratings Services podał, że według jego prognoz wzrost gospodarczy Polski spowolni w tym roku do 1,0%, by przyspieszyć do 2,2% w 2014 r. oraz do 3,1% rocznie w latach 2015-2016.