W połowie sierpnia GUS podał w szybkim (eksperymentalnym) szacunku, że PKB wzrósł o 0,8% r/r w II kw. br.

"W II kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,1%" - podano też w komunikacie.

Wzrost PKB niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) w ujęciu rocznym w kolejnych kwartałach 2012 r. wyniósł odpowiednio: 3,5%; 2,3%; 1,3% i 0,7%.