Standard & Poor's Ratings Services podtrzymał długo- i krótkoterminowy rating suwerenny Polski dla długu w walutach obcych i krajowej na poziomie A-/A-2 oraz dłuro- i krótkoterminowy rating krajowy na poziomie A/A-1, podała agencja w komunikacie. Perspektywa pozostaje stabilna.

"Wsparciem dla ratingów Polski jest według nas zróżnicowana, odporna gospodarka, którą wzmacnia płynny kurs walutowy, pozwalający na dostosowywanie się do zewnętrznych szoków. Ocena wiarygodności kredytowej Polski odzwierciedla też solidny - w naszej ocenie - i dobrze skapitalizowany sektor finansowy" - głosi komunikat.

Ograniczeniem ratingów pozostają: stosunkowo wysoki poziom długu publicznego, niski PKB na osobę oraz duże zewnętrzne potrzeby finansowe.

Reklama