Prywatyzacja giełdowa przyniosła w tym okresie 1,72 mld zł (92% osiągniętych przychodów), a prywatyzacja branżowa - 153,57 mln zł (8% osiągniętych przychodów), podano w materiale.

"W pierwszej połowie 2013 r. zrealizowano łącznie 129 projektów prywatyzacyjnych (zakończonych sukcesem lub niepowodzeniem), w tym 100 projektów dla spółek objętych 'Planem prywatyzacji na lata 2012-2013' oraz 29 projektów dodatkowych" - czytamy w komunikacie.

MSP podał także zestawienie 5 największych transakcji prywatyzacyjnych (pod względem wysokości przychodów):

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.– zbycie 2,02% akcji SP za 856 mln zł

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.– zbycie 12,13% akcji SP za 626 mln zł

Polski Holding Nieruchomości S.A. – zbycie 25,00% akcji SP za 239 mln zł

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" S.A. – zbycie 70,00% akcji SP za 40 mln zł

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.– zbycie 78,59% akcji SP za 34 mln zł

Na koniec czerwca 2013 r. minister skarbu wykonywał prawa z akcji w 671 spółkach, w tym w 259 spółkach prowadzących działalność (z wyłączeniem 157 spółek tylko z akcjami pracowniczymi). 255 spółek nadzorowanych przez ministra znajdowało się w stanie likwidacji bądź upadłości lub nie prowadziło działalności, poinformował również resort.