Jak informuje Magdalena Kobos z Ministerstwa Skarbu Państwa, jej resort rozważa sprzedaż akcji Energii w formule akcjonariatu obywatelskiego. Rozmówczyni IAR dodaje, że ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. W tym roku może dość także do prywatyzacji PKP Cargo.

Wiemy za to kto będzie doradzał przy transakcji firmy energetycznej. Wśród globalnych doradców są między innymi banki JP Morgan i UBS. W gronie podmiotów doradzających przy sprzedaży są także PKO BP i City Handlowy. Doradcą prawnym MSP jest kancelaria Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy. Skarb państwa posiada obecnie 85 procent udziałów w spółce. Pozostałe 15 procent to akcję pracowników.

W tym roku może dość także do prywatyzacji PKP Cargo. Jeżeli państwo pozbędzie się blisko połowy udziałów, będzie to pierwsza spółka grupy PKP, która zostanie sprywatyzowana. Mniejsze spółki Skarb Państwa sprzeda w ramach prywatyzacji branżowej.

W tym roku przychody prywatyzacji mają sięgnąć 5 miliardów złotych. Do tej pory ze sprzedaży 57 spółek skarb państwa uzyskał ponad 1 miliard 900 milionów złotych. W stanie likwidacji bądź upadłości znajdowało się 255 spółek nadzorowanych przez ministra skarbu państwa.