Na liście projektów zagrożonych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego znajdują się trzy inwestycje związane z budową internetowych sieci szerokopasmowych. Aby nie utracić przyznanych przez Brukselę dotacji, muszą być oddane do użytku do końca 2015 r.
Sieci szerokopasmowe finansowane z regionalnych programów operacyjnych / Dziennik Gazeta Prawna
– W tych trzech projektach, ale i w pozostałych województwach, harmonogram prac jest bardzo napięty. Marszałkowie zdają sobie sprawę z tego, że żadne opóźnienia nie mogą już być tolerowane – zapewnia Iwona Wendel, wiceminister rozwoju regionalnego.
Zaniepokojenie MRR wywołują projekty budowy internetowej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej w województwach mazowieckim, małopolskim i podkarpackim, w których opóźnienia są największe. Szczególnie trudna sytuacja jest na Mazowszu, gdzie dopiero na początku lipca rozstrzygnięto przetarg na firmę mającą zająć się budową sieci szerokopasmowej, jej utrzymaniem i zarządzaniem. Kontrakt jest wart prawie 0,5 mld zł. Przetarg wygrało KT Corporation, tworzące konsorcjum między innymi z Daewoo, Asseco i Biatelem, ale z wynikiem nie zgodziła się uczestnicząca w przetargu zależna od Hawe spółka Otwarte Mazowieckie Sieci Szerokopasmowe. Odwołała się ona do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Wprawdzie w minionym tygodniu na posiedzeniu niejawnym KIO uznała odwołanie za nieskuteczne, ale firma zapowiada, że sprawę skieruje do sądu. – Jesteśmy zdeterminowani i zdecydowani złożyć odwołanie – mówi prezes Hawe Krzysztof Witoń. Dodaje, że spółka czeka tylko na oficjalne postanowienie KIO.
Lepiej z budową sieci szerokopasmowej radzą sobie pozostałe regiony. – W tym roku powinna się zakończyć budowa sieci w województwach lubuskim i pomorskim. Tam inwestycje są realizowane w modelu PPP razem z Orange – mówi Iwona Wendel. W pozostałych regionach harmonogramy budowy przewidują zakończenie prac między grudniem 2014 r. a wrześniem 2015 r. Minister dodaje, że w Polsce wschodniej, gdzie planowana jest zdecydowanie największa sieć (ok. 10 tys. km), wszystkie pięć województw podpisało już umowy. Ponadto notyfikowana jest pomoc publiczna dla tych projektów. – Wszystkie województwa mają inżyniera kontraktu, a cztery z nich wybrały wykonawcę. Mam nadzieję, że województwo podkarpackie podpisze umowę z wykonawcą do końca sierpnia – mówi wiceszefowa MRR.
Minister Wendel przypomina, że za unijne dotacje planowano wybudowanie ponad 17 tys. km sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, tymczasem w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej regionalnych programów operacyjnych i PO Innowacyjna Gospodarka podpisano z wykonawcami umowy na ponad 40 tys. km. Problem w tym, że z danych MRR wynika, iż do tej pory zbudowano zaledwie 1,3 tys. km sieci. Wendel dodaje jednak, że nastąpiło to w ciągu ostatnich trzech miesięcy, co jej zdaniem daje nadzieję na skokowy wzrost liczby oddanych odcinków.
Po zakończeniu prac we wszystkich województwach dostęp do internetu zyska w Polsce ponad 7 mln osób, i to w obszarach, w których sieci szerokopasmowe nie powstałyby bez zaangażowania publicznych środków.
Równolegle do szkieletu powstają też sieci dostępowe w ramach Działania 8.4 PO IG. W tym przypadku rozdysponowano już wszystkie środki. Na sieć umożliwiającą podłączenie użytkowników mają być także przeznaczone pieniądze w programie Polska Cyfrowa, który będzie realizowany po 2014 r.