Hawe i Netia podpisały aneks do umowy dzierżawy infrastruktury, zgodnie z którym Netia wydzierżawi kolejne włókna światłowodowe o łącznej długości ok. 290 km w czterech nowych relacjach, podało Hawe w komunikacie. Netia dzierżawi już od Hawe łącznie ok. 3,2 tys. km włókien.

„Hawe i Netia zawarły umowę w 2007 roku, której przedmiotem jest dzierżawa włókien światłowodowych wraz z usługami towarzyszącymi, tj. m.in. kolokacją, serwisem oraz konserwacją. W chwili obecnej rozszerzono współpracę o dzierżawę kolejnych włókien światłowodowych o łącznej długości około 290 km w czterech nowych relacjach. Wraz z nowymi relacjami Netia dzierżawi już od Hawe ok. 3,2 tys. km włókien światłowodowych" - czytamy w komunikacie.

„Netia to jeden z naszych najważniejszych partnerów i bardzo się cieszę, że możemy dziś poinformować o rozszerzeniu naszej współpracy. W ostatnich dniach informowaliśmy o nowych kontraktach z takimi operatorami telekomunikacyjnym jak: Polkomtel, Multimedia Polska oraz TK Telekom. Stanowią one dowód na to, że zapotrzebowanie na infrastrukturę światłowodową rośnie bardzo dynamicznie. Jesteśmy pewni, że ten trend utrzyma się, a nawet przyśpieszy w najbliższym czasie" – powiedział prezes Hawe Krzysztof Witoń, cytowany w komunikacie.

Okres dzierżawy odcinków sieci objętych aneksem wyniesie 5 lat. Przychody Hawe z tytułu dzierżawy odcinków objętych aneksem wyniosą ponad 1,43 mln zł, podano również.

Grupa Kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na GPW od 2007 roku. W 2012 spółka odnotowała 108 mln zł skonsolidowanych przychodów. Hawe posiada 100 % udziałów w spółce Otwarte Mazowieckie Sieci Szerokopasmowe.