Wynika z nich, że w eurolandzie pracy nie miało wtedy 12,1 procent osób, we Wspólnocie 10,9 procent. W Unii bezrobotnych jest prawie 26 i pół miliona osób, z czego ponad 19 milionów w strefie euro. Ten problem dotyka najbardziej kraje południa Europy.
Z danych, którymi dysponuje Eurostat wynika, że największe bezrobocie jest w Hiszpanii, gdzie bez pracy jest 26 procent. Trudna sytuacja jest także w Grecji. Ostatnie dane pochodzą z kwietnia, a wtedy pracy nie miało prawie 27 procent obywateli. Najlepiej pod tym względem jest w Austrii, gdzie bezrobocie nie przekracza 5 procent, a także w Niemczech i Luksemburgu.

W porównaniu z ubiegłym rokiem, stopa bezrobocia wzrosła w 17. unijnych krajach, spadła w 10. Najwyższy wzrost zanotowano na Cyprze - prawie 6 punktów procentowych. Natomiast największy spadek na Łotwie - 3 punkty procentowe. Jeśli chodzi o Polskę, to według Eurostatu, bezrobocie w czerwcu wyniosło 10,6 procent, co oznacza nieznaczny spadek w porównaniu z majem.

Te dane różnią się jednak od tych, które prezentuje Główny Urząd Statystyczny. Według GUS-u, w Polsce bez pracy w czerwcu było 13,2 procent rodaków.